February 23rd, 2018 by catur.ppc@smjk.edu.my

Pengerusi                     : Ooi Siu Pei (S4A) Naib Pengerusi            : Ang Yan Xi, Charlene (K3K) Setiausaha                   : Rebecca Tan Sze Chern (S4B) Penolong Setiausaha : Vinnie Tiang Wen Ying (K3A) Bendahari                    : Neoh Ying Rui (S4A) AJK Kewangan            : Chua Jia-Tien (K3F) Ketua Blog dan.           :Kelly Chan […]